ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkes­utbildning

Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College har, efter att ha vunnit en upphandling och med delfinansiering från ETU, initierat ett banbrytande projekt för att utveckla och implementera Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta projekt, ett samarbete med Helsingborgs och Landskrona stad, syftar till att direkt adressera den akuta kompetensbristen inom elteknikbranschen och bidrar till att forma framtiden för yrkesutbildningar.

Metod­utveckling och utbildning för Framtidens Yrke­s­utbildning

Projektet innefattar utvecklingen av en ny metod för yrkesutbildningar samt en pilotutbildning som kommer att erbjudas vid Landskrona Vuxenutbildning. Denna anpassade utbildningsmodell är utformad för att effektivt kombinera teoretisk kunskap med praktiska erfarenheter, vilket möjliggör en snabbare övergång till arbetslivet för studenterna.

Pilotutbildningens intensiva 35 veckorsschema, i jämförelse med den traditionella 60 veckors perioden, möjliggörs genom en metodik för accelererat lärande. Denna innovativa ansats kombinerar högt tempo med fokus på aktivt deltagande, dialog och omedelbar återkoppling. Genom att skapa en dynamisk och interaktiv lärmiljö främjas snabb kunskapsinhämtning och praktisk tillämpning, vilket möjliggör en effektiv och engagerande utbildningsupplevelse för varje student.

Starkt stöd från Installatörs­företagen och elteknik­branschen i Region Skåne

Installatörsföretagens utbildningsutskott i Region Skåne, tillsammans med centralt stöd från både Installatörsföretagen och Elektrikerna, backar helhjärtat upp projektet. Dessa parter kommer inte bara att spela en avgörande roll i styrgruppen och det lokala ETG-Rådet utan även bidra med värdefulla APL-platser.

Denna breda förankring inom branschen understryker det starka engagemanget för att garantera utbildningens relevans och högsta kvalitet, vilket ytterligare stärker utbildningens position som en framtidssäkrad väg för blivande elektriker.

Kvalitetssäkring och ECY-certifiering

Med en utbildningsplan som uppfyller alla Skolverkets krav, garanterar projektet en hög utbildningsstandard. De studenter som framgångsrikt klarar utbildningsmålen kommer att erhålla ett ECY-certifikat vid examen, vilket innebär att de inte behöver göra någon efterföljande lärlingstid.

Med detta initiativ markerar vi början på en ny era för yrkesutbildningar i stort, öppnande dörrar för innovation över alla fält. Vårt samarbete med Helsingborg, Landskrona, Brights och Academic Work illustrerar kraften i gemensamma ansträngningar för att skapa ett komplement till traditionell utbildning. Genom att införa yrkesutbildning med accelererat lärande för installationselektriker, öppnar vi upp möjligheten för fler att utbilda sig till elektriker. Vårt mål är att bredda vägen till yrkeskompetens, inspirera till livslångt lärande och möta framtidens arbetsmarknadsbehov.

Samarbete för framgång med Brights och Academic Work

ETG College har för projektet inlett ett samarbete med Brights och Academic Work. Brights, kända för sina innovativa metoder inom accelererat lärande, bidrar med sin expertis för att ytterligare förstärka utbildningens effektivitet och relevans. Academic Work, specialister på rekrytering av studerande till utbildningar med accelererat lärande, spelar en nyckelroll i att säkerställa att vi attraherar och väljer ut de mest motiverade och lämpliga studenterna för detta unika utbildningsprogram. Deras deltagande inte bara berikar projektet utan garanterar även att vi når ut till och engagerar en bred grupp av potentiella studenter.

Genom att aktivt involvera Brights och Academic Work, förstärker vi vårt åtagande att leverera en utbildning av högsta kvalitet, samtidigt som vi breddar räckvidden av vår kommunikation. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet och de positiva effekterna det kommer att ha på vår framtida arbetskraft inom elteknik.

För en diversifierad och kompetent arbetskraft

Genom detta initiativ ser ETG College fram emot att välkomna en ny generation studerande till elektriker. Vår ambition är att inte bara tackla branschens kompetensbrist, utan även att bidra till en mer diversifierad och kompetent arbetskraft inom elteknik.

Presskontakt

För pressförfrågningar, vänligen kontakta:
Projektägare och VD ETG College: Jonas Andersson 072-532 15 53

Nyhets­arkiv

Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »
Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkesutbildning

ETG College lanserar Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta görs i samarbete med Helsingborg och Landskrona samt med delfinansierat av ETU. Pilotutbildning kommer erbjudas för Installationselektriker vid Landskrona Vuxenutbildning, start 15 maj 2024.

Läs mer »
Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »
Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkesutbildning

ETG College lanserar Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta görs i samarbete med Helsingborg och Landskrona samt med delfinansierat av ETU. Pilotutbildning kommer erbjudas för Installationselektriker vid Landskrona Vuxenutbildning, start 15 maj 2024.

Läs mer »