Vi byter namn...

ETG College

Vi lanserar en ny webbsida och ett byter namn. Den nya grafiska profilen håller samman vårt budskap ”Ett ledljus för framtiden”

ETG Sverige blir ETG College

Med namnbytet visar ETG College att både resultaten och ambitionerna är höga. Arbetsmarknaden är i stort behov av välutbildade elektriker vilket gör utbildningen mer aktuell än någonsin. Därför är signalen gentemot elever, näringsliv och samarbetspartners viktig – en fortsatt hög kvalitet i en utbildning du kan lita på.

- Genom att byta namn blir vi en del av ett större utbildningskoncept. Under flera år har vi utvecklat och befäst utbildningens goda kvalitet. Vi kommer fortsatt ställa höga krav på oss själva men nu tydliggörs också de förväntningar elever, samarbetsorganisationer och företag har på oss – det är bra! säger Jonas Andersson som är vd på ETG College.

Behovet av välutbildade elektriker är stort på dagens arbetsmarknad. Allt högre krav ställs på att det finns kvalitetssäkrade utbildningar som kan erbjuda relevant kompetens till elever som väljer elteknik-branschen. ETG-konceptet innebär en kvalitetssäkring för både elevens teoretiska och praktiska kunskap.

- Elever som klarar samtliga moment; kurskrav, terminsprov, yrkesprov och har genomfört all arbetsplatsförlagd lärande (praktik) får sitt certifikat via Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY). Det gör att eleven kan anställas som elektriker i ett företag direkt efter utbildningen, dvs eleven ska inte ta anställning som lärling eftersom vi bakat in det i yrkesutbildningen, fortsätter Jonas

Genom att eleven kan få sitt certifikat direkt efter skolan är det dels enklare för eleven att få ett arbete eftersom denne är fullärd elektriker, dels innebär det stora vinster för företagen eftersom ETG både kvalitetssäkrar kompetensen och förkortar tiden till företaget har en färdigutbildad medarbetare.

Att ta in lärlingar kan bli både kostsamt och tidskrävande för företaget. Det gör att trots det stora kompetensbehov som finns i branschen så väljer många företag att inte ta in lärlingar.

- Det blir en omöjlig matchning. Arbetskraften finns men många nyutbildade behöver fortsatt vägledning medan företagen har för hög arbetsbelastning och inte har möjlighet att stötta individen. Med ETG College förenklar vi möjligheten till anställning i alla led, menar Jonas.

Nyligen kunde en forskningsrapport från Lunds universitet bekräfta den höga kvalitet som ETG gjort sig känd för. I studien slås det fast att de flesta studiedeltagarna bedömer ETG College som överlägsen i förhållande till traditionell gymnasial utbildning på El- och energiprogrammet. Kvaliteten i utbildningen består inte bara i yrkesskickligheten eleverna upparbetar under utbildning utan också genom att göra dem mer anställningsbara.

Nyhetsarkiv

Bildbomb från Yrkeslärarkonferensen

Bildbomb från Yrkeslärar­konferensen

Bildbomb från den 1-2 november när lärare och rektorer träffades på Yrkeslärarkonferensen. Dagarna blev en succé med mängder av möten, kunskapsinhämtning och diskussioner. Kolla in bilderna – är du med på någon?

Läs mer »