El- och energi­programmet det mest sökta yrkesprogrammet

Yrkesprogram

Bland yrkesprogrammet sökte sig flest elever till el- och energiprogrammet inför läsåret 2022/23. Det visar statistik från Skolverket.

Populäraste yrkesprogrammet

Det var 129 000 elever som sökte ett nationellt program inför läsåret 2022/23. Av dessa elever sökte 64 procent ett högskoleförberedande program i första hand och 36 procent ett yrkesprogram i första hand.

Bland yrkesprogrammen sökte eleverna i störst utsträckning el- och energiprogrammet (6 800 elever) följt av fordons- och transportprogrammet (6 700 elever).

Det är glädjande att ungdomar söker sig till el- och energiprogrammet. Nu ska vi också förvalta ungdomarnas förtroende och ge dem en modern och kvalitetssäkrad utbildning som möter branschens och framtidens behov av kompetens.

Nyhets­arkiv

Vi söker nya kollegor!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker nya kollegor som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

Läs mer »
ETG College Handbok

Kvalitetssäkring och förtydligande av utbildnings­konceptet

Genom kvalitetsenkäter och noggrann analys har ETG College identifierat behovet av att förtydliga och förbättra sitt utbildningskoncept. Läs vidare för att upptäcka hur vår nya handbok, fokus på kompetensområden och anpassade övningar kan revolutionera undervisningen och göra livet enklare för lärare på våra anslutna skolor.

Läs mer »

Vi söker nya kollegor!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker nya kollegor som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

Läs mer »