Nyheter

Ämnesbetygsutredningen

Ämnes­betygs­utredningen

Ämnes­betygs­utredningen Ämnesbetygsutredningen är bra för gymnasiets yrkesprogram. Kompetenser som erövras ligger i linje med ETG:s syn på elevernas självständiga kunskapsinhämtning.  Ämnes­betyg­s­­­utredningen och ETG Ämnesbetygs­­utredningen har lämnat sitt första betänkande ”Bygga, bedöma,

Läs nyheten »

Regionmöte höstterminen 2020

Regionmöte höstterminen 2020 Höstterminen har börjat och med det också planeringen för höstens aktiviteter. En uppskattad aktivitet är ETG:s regionmöten för partnerskolor.  Utifrån rådande pandemi kommer vi genomföra höstens regionmöten

Läs nyheten »

Covid-19 och påverkan på undervisningen

Covid-19 och påverkan på undervisningen Läget i Sverige gällande covid-19 fortsätter att försämras. Den 17 mars 2020 meddelade TT och Sveriges radio att gymnasieskolor, komvux och högskolor rekommenderas bedriva distansundervisning. Vid en

Läs nyheten »