Nyheter

ETG ny grafisk profil

Vi byter grafisk profil

Vi byter grafisk profil ETG byter grafisk profil och fokuserar på en sammanhållen kommunikation som stödjer ETG:s budskap. Målsättningen är att sätta ETG tydligare på

Läs nyheten »
Anmälan yrkeslärarkonferens 2020

Anmälan yrkeslärarkonferensen

Anmälan yrkeslärar­konferensen Anmälan till årets yrkeslärarkonferens har öppnat. Konferensen för dig som är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare för ett El- och Energiprogram. I

Läs nyheten »
Yrkeslararkonferens 2020

Inför yrkeslärarkonferens 2020

Yrkeslärar­konferens 2020 Årets yrkeslärarkonferens är enbart för lärare, skolledare och SYVar inom El- och energiprogrammet. Innehållet kommer spela den moderna skolan och det vi alla behöver förbereda

Läs nyheten »
Ämnesbetygsutredningen

Ämnes­betygs­utredningen

Ämnes­betygs­utredningen Ämnesbetygsutredningen är bra för gymnasiets yrkesprogram. Kompetenser som erövras ligger i linje med ETG:s syn på elevernas självständiga kunskapsinhämtning.  Ämnes­betyg­s­­­utredningen och ETG Ämnesbetygs­­utredningen har lämnat

Läs nyheten »

Regionmöte höstterminen 2020

Regionmöte höstterminen 2020 Höstterminen har börjat och med det också planeringen för höstens aktiviteter. En uppskattad aktivitet är ETG:s regionmöten för partnerskolor.  Utifrån rådande pandemi

Läs nyheten »