Nytt kapitel inleds inom ETG College

I dag markerar starten för vår pilotutbildning “Installationselektriker med Accelererat lärande”, som genomförs i samarbete med Landskrona Vuxenutbildning och Familjen Helsingborg. Fredrik Svensson, tidigare anställd på Coop, är en av tolv studenter som deltar och genomgår en yrkesväxling. Utbildningen har fått uppmärksamhet i Helsingborgs Dagblad som belyste Fredriks väg från detaljhandeln till att börja en intensivutbildning till elektriker.

Nytt kapitel inleds vid ETG College: Installationselektriker med Accelererat lärande har startat

Idag markerar starten på en spännande resa för tolv studenter vid ETG College, där en helt ny utbildningsmodell för installationselektriker har lanserats i samarbete med Landskrona Vuxenutbildning och Familjen Helsingborg. Efter fyra veckors intensiva förstudier, som syftade till att förbereda studenterna inför den kommande utbildningstiden, har nu det 35 veckor långa – eller ska vi säga korta – programmet dragit igång.

Den här pilotutbildningen är inte bara ett svar på den akuta bristen på kvalificerade elektriker, den representerar även ett nytt tänk inom yrkesutbildning,"

Från Coop till elektriker – Fredrik Svenssons yrkesväxling

Fredrik Svensson, tidigare anställd på Coop i Landskrona, är en av tolv studenter som idag har påbörjat utbildningen “Installationselektriker med Accelererat lärande”. Efter att ha arbetat inom detaljhandeln beslutade Fredrik sig för att yrkesväxla till elektriker, ett beslut som Helsingborg Dagblad (HD) nyligen belyste i ett reportage. Artikeln skildrar Fredriks övergång från hans tidigare yrkesliv till att nu satsa på att utbilda sig till elektriker, vilket ger en inblick i de personliga förändringar och utmaningar som yrkesväxling innebär.

En ny era för yrkesutbildning

“Den här pilotutbildningen är inte bara ett svar på den akuta bristen på kvalificerade elektriker, den representerar även ett nytt tänk inom yrkesutbildning,” förklarar Jonas Andersson, VD för ETG College. “Genom en metod för accelererat lärande säkerställer vi att studenter inte bara klarar av att hålla jämna steg med programmet utan även utvecklar de kompetenser som efterfrågas hos en nyutbildad elektriker på dagens arbetsmarknad.”

Om utbildningsprogrammet

Denna intensiva utbildning är designad för att komplettera, inte ersätta, den traditionella vägen att läsa till installationselektriker. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktiska erfarenheter, anpassade efter dagens snabba tekniska utveckling, erbjuder ETG College en unik möjlighet för individer som söker en ny karriär inom elteknik. Utbildningen genomförs i nära samarbete med företag i elteknikbranschen, vilket ytterligare stärker länken mellan studier och arbetsliv.

Nyhets­arkiv

Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »