Dessvärre kan du inte se innehållet

ETG har valt att låsa vissa delar av information och dokumentation till anslutna skolor eller styrelsens arbetsområde. Detta för att du som inloggad inte ska behöva leta dig fram till vad som gäller just er skolas utbildningar och vi ska kunna använda portalen för flera ändamål.

Access kalender

Som ett i led att ge dig som jobbar inom ETG College en bild över det som sker inom ETG så kan du se alla event i kalendern i översiktsvyn.

Vi har valt att begränsat möjligheten att läsa detaljerna i ett event om det aktuella eventet inte direkt berör dina arbetsuppgifter.

Om du bedömer att du behöver behörighet till den sida du nu försökte få access till så ber vi dig att kontakta Tobias på ETG:s kontor.