Reflektion från regionmötena

Regionmötena var fyra dagar fyllda med nyheter, diskussioner och inspiration. Nytt var att mötena var uppdelade i två kategorier. En variant för dem som är nya eller relativt nya in i ETG-konceptet där fokus var de grundläggande delarna i konceptet. Den andra varianten var fokuserad på fördjupning inom valda delar av konceptet. 

Regionmötena var välbesökta

Två gånger per år träffas anslutna skolor inom ETG College för att ta del av nyheter inom konceptet, diskutera och utvecklas tillsammans. I år var konferensen digital och de flesta ETG Collegeskolorna deltog på ett eller flera möten. 

En stor del av mötena gick åt till att presentera nyheterna i ETG College yrkesprov som gäller för läsåret 2021/22. De förändringarna som nu börjar gälla är i bedömningsmallarna och den tekniska dokumentationen för Yrkesprovet Installation.

Regionmötena 2021 var välplanerade och gav mig som lärare en ökad kunskap om helhetsbilden på ETG College.

Dennis Wihlstrand, yrkeslärare på Gymnasieskolan Knut Hahn

Ställa in eller ställa om?

Innan pandemin träffades vi alltid fysiskt under regionmötena. Att ställa om till ett digitalt mötesrum har sina utmaningar för att skapa delaktighet och engagemang.

– Bättre att ställa om och göra digitala möten än att ställa in, tycker Dennis Wihlstrand yrkeslärare på ETG Collegeskolan Knut Hahn i Ronneby.

Under dagarna använde vi dels olika digitala verktyg, dels var möteschatten öppen under hela mötet vilket gav deltagarna möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter och idéer under hela mötet.

Dennis Wihlstrand
Dennis Wihlstrand

Ett av de verktyg som vi använder för att skapa interaktion är Mentimeter. Det är en tjänst där det är lätt att låta deltagarna svara på olika frågor och påståenden.

Undersökningarna med Menti gav hög delaktighet under hela mötet.

Dennis Wihlstrand, yrkeslärare på Gymnasieskolan Knut Hahn

Under mötena jobbar vi också med olika breakoutrooms. Deltagarna delades då in i mindre grupper för att diskutera olika frågor med varandra som vi sedan redovisar i helgrupp. 

– Grupparbetena hade bra frågor och gav förståelse för andra skolors verksamheter och det var trevligt att prata med andra lärare, berättar Dennis Wihlstrand.

Digitalt eller fysiskt regionmöte?

Vi påbörjar snart planeringen för Regionmötena vecka 5, 2022, och vår förhoppning är att vi då kan ses fysiskt.

Att ses fysiskt är bra eftersom det skapar bättre möjligheter att lära känna varandra och utbyta erfarenheter över kafferaster och vid rundvandring i verkstadslokaler med mera. Men det digitala mötesrummet ger å andra sidan deltagarna större möjlighet att välja dag för deltagande och det blir ingen tid eller kostnad för resor.

– I framtiden kanske en mix av digitalt eller fysiskt möte är att föredra? funderar Henric Andersson på ETG College.

Vi har gjort digitala möten nu några gånger och vi lär oss hela tiden hur vi ska optimera dem och skapa ett engagemang för deltagarna. Det som hjälpt oss att bli bättre är vår relation med skolorna som deltar och att deras personal kommit med både ris och ros om hur de vill att ett digitalt möte ska fungera.

Henric Andersson, Utvecklingsledare på ETG College.

– Jag ser framemot regionmötena vecka 5, 2022, och att få träffas fysiskt och se andra skolor. Förslagsvis kanske lärare från gymnasiegemensamma ämnen kan följa med till regionmöten för att få förståelse för ETG och för att träffa andra ämneslärare som delar med sig av ämnesinfärgningar, säger Dennis Wihlstrand.

Vad är Mentimeter? 

Mentimeter är en webbtjänst där du har möjlighet att skapa undersökningar i realtid. Skapa en fråga med svarsalternativ och låt elever/deltagare rösta och mentimeter sammanställer svaren direkt på skärmen.

För att rösta går man till en webbadress och knappar in en unik koden som finns till just din skapade fråga – koden får du vid skapandet av frågan. Ingen inloggning krävs och respondenterna har bara möjlighet att rösta/svara en gång per enhet. Elever kan således inte rösta flera gånger och därmed förstöra slutresultatet.  

Det som krävs för att rösta är en mobil, surfplatta eller dator som har tillgång till internet.

Nyhets­arkiv

Bildbomb från Yrkeslärarkonferensen

Bildbomb från Yrkeslärar­konferensen

Bildbomb från den 1-2 november när lärare och rektorer träffades på Yrkeslärarkonferensen. Dagarna blev en succé med mängder av möten, kunskapsinhämtning och diskussioner. Kolla in bilderna – är du med på någon?

Läs mer »