Safe Construction Training

Safe Construction Training

Safe Construction Training är från och med 1 juli 2021 en obligatorisk utbildning för alla som vistas på en byggarbetsplats. Det gäller även elever som gör arbetsplatsförlagt lärande.

Safe Construction Training

Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor. Safe Construction Training (SCT) fungerar som säker­hetsintroduktion i företag och organisationer av alla storlekar.  Utbildningen finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. Dessutom är onlineutbildningen gratis och öppen för alla

Bra med gemensam syn i branschen

Kravet på genomgången utbildning omfattar alla som vistas på en byggarbetsplats och inkluderar därför också de elever som ska göra sitt lärande (APL) på en byggarbetsplats.

Utbildningen gör man online. Ett godkänt resultat registreras kostnadsfritt i ID06 Kompetensdatabas. Det godkända resultatet är sen giltigt i fem år på alla svenska byggarbetsplatser.

Eftersom utbildningen är gemensam för hela byggbranschen kommer det leda till en gemensam syn och lägsta nivå på säkerhetsfrågor. Det tror vi på ETG College kommer ha en positiv effekt på säkerheten och bidra till bättre attityder och beteenden på jobbet.

Nyhetsarkiv

Youtube + ETG

YouTube + ETG = Sant!

Vi lanserar en YouTube kanal med sprillans nya filmer om fördelen med ETG College! Två filmer för att synliggöra ETG; den ena till företag, den andra till skolor.

Läs mer »
Youtube + ETG

YouTube + ETG = Sant!

Vi lanserar en YouTube kanal med sprillans nya filmer om fördelen med ETG College! Två filmer för att synliggöra ETG; den ena till företag, den andra till skolor.

Läs mer »