ETG

För kunskap framåt

Modern och kvalitets­säkrad yrkes­utbildning inom elteknik

ETG

För samhället framåt

Bidrar till ett nationellt hållbart kompetens­försörjnings­system

ETG

För företag framåt

Bidrar till att arbets­givare kan säkra sin rekrytering av elektriker

Nyheter

Vi söker en ny kollega!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker en ny kollega som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

YLK21

Resumé Yrkeslärar­konferensen 2021

Intresset för årets yrkeslärar­konferens var stort. Teman Elsäkerhet och En skola för alla. Dessutom ett special­anpassat seminarium om installation och säkerhet vid solcells­anläggningar.

ETG samverkar med företag i branschen

Vår samverkan med arbetsgivare sker både nationellt och regionalt. Utvecklingen av konceptet sker bland annat i branschråd där flera arbetsgivare deltar.

Genom att erbjud APL-platser till elever som utbildar sig till elektriker bidrar företaget till att våra elever får en bra grundutbildning. I slutet av utbildningen gör eleven ett yrkesprov som bedöms av duktiga yrkesverksamma elektriker.

Som ett resultat av vår samverkan ökar också antalet nyutbildade elektriker med den kompetens som behövs för att kunna arbeta inom yrket. Oavsett hur du som arbetsgivare vill bidra finns det en plats för ditt företag.

Om ETG

För att höja kvaliteten på yrkesutbildning inom elteknik skapade arbetsmarknadens parter utbildningskonceptet ETG.

Ansökan

Gymnasieskolor och yrkesvux som har ett El- och energiprogram kan undervisa enligt vårt koncept.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om vill veta mer om vårt utbildningskoncept inom elteknik eller vår samverkan.