ETG är kvalitets­säkrad utbildning

ETG College är ett modernt koncept för att bedriva yrkesutbildning inom elteknik och automation. Ett koncept som möjliggör att eleven vid avslutad utbildning får ett ECY-certifikat och direkt kan ta anställning som förstaårsmontör. 

De anslutna skolorna ingår i ett nätverk som samverkar kring att utveckla utbildningen i nära samarbete med branschens företag, såväl nationellt som regionalt.

Vi är ett ledljus för framtiden!

ETG

För kunskap framåt

Modern och kvalitets­säkrad yrkes­utbildning inom elteknik

ETG rätt utbildning

För samhället framåt

Bidrar till ett nationellt hållbart kompetens­försörjnings­system

ETG College

För företag framåt

Bidrar till att arbets­givare kan säkra sin rekrytering av elektriker

Nyheter

Nytt kapitel inleds inom ETG College

I dag markerar starten för vår pilotutbildning “Installationselektriker med Accelererat lärande”, som genomförs i samarbete med Landskrona Vuxenutbildning och Familjen Helsingborg. Fredrik Svensson, tidigare anställd

Läs nyheten »

ETG samverkar med företag i branschen

Vår samverkan med arbetsgivare sker både nationellt och regionalt. Utvecklingen av konceptet sker bland annat i branschråd där flera arbetsgivare deltar.

Genom att erbjud APL-platser till elever som utbildar sig till elektriker bidrar företaget till att våra elever får en bra grundutbildning. I slutet av utbildningen gör eleven ett yrkesprov som bedöms av duktiga yrkesverksamma elektriker.

Som ett resultat av vår samverkan ökar också antalet nyutbildade elektriker med den kompetens som behövs för att kunna arbeta inom yrket. Oavsett hur du som arbetsgivare vill bidra finns det en plats för ditt företag.

Vad sägs om ETG?

Om ETG

För att höja kvaliteten på yrkesutbildning inom elteknik skapade arbetsmarknadens parter utbildningskonceptet ETG.

Ansökan

Gymnasieskolor och yrkesvux som har ett El- och energiprogram kan undervisa enligt vårt koncept.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om vill veta mer om vårt utbildningskoncept inom elteknik eller vår samverkan.