ETG

För kunskap framåt

Modern och kvalitets­säkrad yrkes­utbildning inom elteknik

ETG rätt utbildning

För samhället framåt

Bidrar till ett nationellt hållbart kompetens­försörjnings­system

ETG

För företag framåt

Bidrar till att arbets­givare kan säkra sin rekrytering av elektriker

Nyheter

Elektriker kommunikation och säkerhet - yrkesprov Lernia 2204

Elektriker Kommunikation och säkerhet

Hösten 2019 tog arbetet fart med att utveckla ETG:s senaste tillskott i utbildningsutbudet, ETG Elektriker Kommunikation och säkerhet. Utbildningen är framtagen för att möta branschens behov av larm- och säkerhetstekniker och leder till ECY-certifikat. Den första eleven har nu gjort yrkesprovet från utbildningen! En milstolpe i ETG College utveckling!

ETG College Enkäter 2022

ETG College enkäter 2022

ETG College genomför årligen ett systematisk kvalitetsarbete för att ta ”tempen” ute på skolorna. Detta genom att hämta in material via enkäter som sedan följs upp under hösten.

ETG samverkar med företag i branschen

Vår samverkan med arbetsgivare sker både nationellt och regionalt. Utvecklingen av konceptet sker bland annat i branschråd där flera arbetsgivare deltar.

Genom att erbjud APL-platser till elever som utbildar sig till elektriker bidrar företaget till att våra elever får en bra grundutbildning. I slutet av utbildningen gör eleven ett yrkesprov som bedöms av duktiga yrkesverksamma elektriker.

Som ett resultat av vår samverkan ökar också antalet nyutbildade elektriker med den kompetens som behövs för att kunna arbeta inom yrket. Oavsett hur du som arbetsgivare vill bidra finns det en plats för ditt företag.

Vad sägs om ETG?

Om ETG

För att höja kvaliteten på yrkesutbildning inom elteknik skapade arbetsmarknadens parter utbildningskonceptet ETG.

Ansökan

Gymnasieskolor och yrkesvux som har ett El- och energiprogram kan undervisa enligt vårt koncept.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om vill veta mer om vårt utbildningskoncept inom elteknik eller vår samverkan.