Rätt utbildning viktigt

Terenzio Durello driver företaget El-Force Sverige AB. När Terenzio anställer elektriker är det viktigaste för honom att personen fått rätt utbildning. Terenzio engagerar sig i ETG College för att säkra flera duktiga och kompetenta elektriker vilket han bedömer kommer höja standarden i elteknikbranschen.

Terenzio Durello om vikten av rätt utbildning

Viktigt att eleven får rätt utbildning

Terenzio Durello är engagerad på olika sätt i utbildningen för elektriker. Han tar löpande emot elever på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och besiktigar han elevers yrkesprov.

Teknik och installationen av el har blivit mer komplex än tidigare vilket kräver mer eftertänksamhet och noggrannhet. ”Det kräver att elektrikern kan se situationen ur ett helhetsperspektiv för att ta rätt och säkra beslut för både sig själv och kunden”, säger Terenzio Durello. 

Seriös skola för elektriker

När Terenzio Durello ska anställa elektriker är det viktigaste att personen har fått rätt utbildning. ”Min upplevelse är att ETG College gör en bra satsning för att utveckla och ta fram bra elektriker”, säger Terenzio. ”Ni känns som en seriös skola och jag har bara positiva erfarenheter.”

Rätt utbildning, arbetsmoral och ansvar för sitt lärarande

Utöver rätt utbildning är det två andra faktorer som Terenzio tycker är viktiga när han anställer medarbetare. ”När jag anställer någon anser jag det viktigt med god arbetsmoral, det vill säga att personen i fråga har och visar ambition att vilja bli elektriker”, berättar Terenzio. ”Vidare är det viktigt för mig att jag ser att personen brinner för yrket och har en personlighet med utvecklingsförmåga.”

Kontinuerlig utveckling

För Terenzio Durello är det viktigt att utbildningen för elektriker kontinuerligt utvecklas för att gå i linje med samhällets utveckling och miljötänk. ”Till exempel att eleverna lär sig om solceller, laddstolpar/billaddare med mera”, förklarar Terenzio.

Elteknikbranschen har utvecklas och innehåller nu teknik och moment som inte tidigare tillhörde elinstallation. ”Min uppfattning är att det kommer fortsätta utvecklas på samma sätt vilket gör det viktigt för utbildningen att löpande uppdateras”, avslutar Terenzio.

Det finns tre nyckelord som Terenzio Durello förknippar med ETG College: Seriös utbildning – Kompetenta – Säker framtid.