Vår organisation

Vår organisation har en styrelse sammansatt av representanter från ägarna – Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet.

Till sitt stöd har styrelsen dessutom råd till respektive utbildning. De råden är sammansatta av representanter från anslutna skolor, företag och branschorganisationer.   

Styrelsen för ETG College

Styrelsen i Elteknikbranschens gymnasieskolor i Sverige AB – det icke vinstdrivande företag som driver ETG College – är sammansatt av representanter från ägarna och ETG:s kansli. Ägarna är Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Styrelseledamöter

Ordförande: Pontus Boström (SEF)

Anders Gustin (IN)

Johnny Petré (IN)

Peter Jönsson (SEF)

Tomas Jansson (SEF)

Åsa Gabrielsson (IN)

Suppleanter

Amanda Rafter Ekenman (IN)

Mikael Pettersson (SEF)

Adjungerad

Jonas Andersson (ETG College)

Utbildningsråd

Automationsrådet är under bildande. Idag finns en grupp sammansatt av lärare som tillsammans arbetar med att utveckla och förfina ETG-konceptet inom Automation.

Arbetsgrupper är sammansatt av lärare från:

  • Karlfeldtgymnasiet, Avesta
  • Västerviks gymnasium, Västervik
  • Vadsbogymnasiet, Mariestad

Arvid Sjögedahl – Företagsrådgivare, Installatörsföretagen

Henric Andersson – Utvecklingsledare, ETG College

Jonas Andersson – VD, ETG College

Jörgen Rantanen – Yrkeslärare, Lugnetgymnasiet Falun

Magnus Kindmark – Ombudsperson, SEF

Pontus Viklund – Rektor, ETG Nyköping

Tobias Hällzon – Utvecklingsledare, ETG College

Ulf Österlindh – Yrkeslärare, Universitetsholmen Malmö

Anders Kullberg – VD, Larm och teletjänst AB

Anton Levein – Ombudsperson, SEF

Bo Hultgren – VD, Telectra Konsult AB

Henric Andersson – Utvecklingsledare, ETG College

Joakim Carlsson – Expert Installationsteknik – Tele, Installatörsföretagen

Jonas Andersson – VD, ETG College

Magnus Ekeljung – Ombudsperson, SEKO

Maria Lundin – Yrkeslärare, Lugnetgymnasiet Falun

Mats Fredriksson – Ledamot, Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) 

Pontus Viklund – Rektor, ETG Nyköping

Robin Asklöf – Yrkeslärare, Lernia Liljeholmen Stockholm

Leder till arbete

Det som utmärker ETG är den starka kopplingen mellan skolan och arbets­marknaden. Kortfattat är vårt mål med konceptet att utbildningen ska lära eleven att tillämpa sina färdigheter i ett sammanhang – inte bara klara ett gäng kurser.

I samband med utbildningens slut får eleven göra ett yrkesprov. Yrkesprovet genomförs på tid och innehåller ett antal vanligt förekommande arbets­uppgifter. Mot bakgrund av att utbildningen ska säkerställa kompetensen så är det företrädare från elteknik­branschen som bedömer yrkesprovet. På så sätt vet vi att eleven har de kunskaper som arbetsgivare söker hos en nyutbildad elektriker.