Installations­elektriker med Accelererat lärande

Utbilda dig till elektriker och ta steget in i en framtidsbransch! Vår unika utbildning för installationselektriker med accelererat lärande är din biljett till en ny karriär inom elteknik. Genom en intensiv och målinriktad utbildning skapad i samarbete med branschledare, garanterar vi att du är redo för arbetsmarknaden på rekordtid. Utbildningen är en pilot med start i maj 2024.

I detta unika initiativ samarbetar vi med Helsingborg och Landskrona för att erbjuda en banbrytande utbildning som omdefinierar vägen till att bli en kvalificerad installationselektriker.

Förverkliga din ambition – snabbare!

Utbildningen, som är först i sitt slag i Sverige, är utformad för att genomföras på heltid. Den kombinerar rigorös teoretisk undervisning med arbetsplatsförlagt lärande (APL), allt för att du snabbt ska kunna ta steget ut i arbetslivet med rätt kompetenser. Genom detta samarbete säkerställer vi att utbildningen inte bara möter dagens höga krav från branschen utan även framtida behov.

Pilotutbildning

Det är viktigt att framhäva att detta är en pilotutbildning som en del av ett utvecklingsprojekt. Utbildningen uppfyller alla Skolverkets krav för el- och energiprogrammet inom Komvux och är väl förankrad i gällande utbildningsstandarder, samtidigt som det ger utrymme för nyskapande och utveckling.

Genom detta initiativ står vi inte bara inför startskottet för en ny era inom yrkesutbildningen, utan vi banar även väg för framtida innovationer inom elteknikbranschen.

Blir du en av de som får skriva historia tillsammans med oss? Sista ansökningsdag är den 3 april 2024.

Ta steget in i en framtids­bransch

Drömmer du om ett tekniskt yrke där varje dag erbjuder nya utmaningar och chansen att göra en konkret skillnad? Upptäck den fascinerande världen av elteknik – en dynamisk bransch som ständigt driver gränserna för teknisk innovation. I samarbete med erbjuder Familjen Helsingborg erbjuder ETG College en intensiv, praktikbaserad utbildning. Med ett högt studietempo är vårt mål att snabbt ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara med och forma framtidens elektriska värld.

Elektriker – ett samhällsviktigt yrke

Som elektriker är du mer än en tekniker – du är en nyckelspelare i skapandet av en energieffektiv och smart värld. Vårt program öppnar dörrarna till både nationella och internationella karriärmöjligheter och ger dig en stabil grund för en mångsidig och tillfredsställande karriär.

Följer ETG-Konceptet

Likt alla andra utbildningar inom ETG-Konceptet så erhåller studerande med godkända resultat på utbildningen ett ECY-certifikat vid examen. Det innebär att de har en godkänd grundutbildning och inte behöver genomgå någon lärlingstid. Detta eftersom vi inkluderar den nödvändiga kunskapen från lärlingstiden direkt i själva utbildningen.

Intensivt och engagerande

Vi fokuserar på dialog och omedelbar feedback, vilket skapar en dynamisk och engagerande lärmiljö. Förvänta dig ett högt tempo med viktiga hemuppgifter och projekt som en integrerad del av din utbildning. 

Högt tempo och kräver närvaro

Detta 35-veckors heltidsprogram i Landskrona, förbereder dig för en karriär inom elteknik. Med klasser mellan 08:00 och 16:30 varje vardag som kompletteras med ett praktikorienterat lärande (arbetsplatsförlagt lärande, APL) får du både teoretisk och praktisk erfarenhet. Arbetstiderna under APL varierar beroende på din praktikplats.

Sista ansöknings­dag

3 APRIL 2024
dagar till sista ansöknings­dag
Dessvärre har ansökan stängt.

Nära samarbete med branschen

Elteknikföretagen i Region Skåne har varit med i processen sedan starten. De har ett stort intresse för utbildningen och ser möjligheterna med att det öppnar för fler att kunna yrkesväxla till branschen. 

Installatörsföretagen spelar en nyckelroll i denna process. De arbetar aktivt med oss utbildningsanordnare i utvecklingen, med med företagen för att planera APL-platser och främja samverkan mellan utbildningen och företagen. Denna nära samverkan garanterar att våra studenter får relevant och värdefull praktisk erfarenhet, vilket är avgörande för en lyckad övergång till arbetslivet som elektriker.

Vår utbildning är utformad för att inte bara möta dagens krav utan att också förbereda för framtidens utmaningar. Med stöd från ledande aktörer i branschen och en stark tro på värdet av accelererat lärande, är vi övertygade om att våra studenter kommer att vara väl rustade för att bidra till och driva elteknikbranschen framåt.

Mix av teori och praktik

Utbildningen inleds den 13 maj 2024, markerande starten på din resa mot att bli installationselektriker. 

För att säkerställa en flygande start, introducerar vi förstudier fyra veckor före kursstart. Dessa förberedande studier kräver en tidsinvestering på minst 10 timmar per vecka, vilket är avgörande för din framgång.

När du antagits till programmet, kommer du att få allt nödvändigt material samt inloggningsuppgifter till vår lärplattform Canvas, så att du kan börja din utbildningsresa väl förberedd.

Denna utbildning är berättigad till studiestöd från CSN. Ditt engagemang och fysiska närvaro i klassrummet och under APL är avgörande för din framgång. Programmet kräver ditt fulla fokus och dedikation, vilket är en förutsättning för att klara av det intensiva upplägget.

För att vara behörig att söka krävs att du är över 20 år (med vissa undantag), bosatt i Sverige, har Körkort B och inte redan innehar de kunskaper som utbildningen erbjuder. En stark motivation, förmågan att studera i högt tempo och goda kunskaper i svenska samt grundläggande kunskaper i engelska och matematik är nödvändiga.

Bosatt i kommun som inte ingår i Familjen Helsingborg?

För sökande bosatta i kommuner utanför Familjen Helsingborg är det ytterligare krav att ett interkommunalt beslut säkerställer att din hemkommun står för kostnaden för utbildningsplatsen.   

I urvalsprocessen bedömer vi också personliga egenskaper som praktiskt handlag, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga samt din förmåga att ta ansvar och att arbeta självständigt.    

Alla som uppfyller behörighetskraven kommer kontaktas av vår samarbetspartner, Academic Work.

Till denna unika utbildning alla APL-platser vara klara när utbildningen startar. Detta kan vi garantera genom vårt nära samarbete med företagen i Region Skåne som stöttar och är engagerade i intiativet.

ECY-certifikatet som tilldelas studerande som har slutfört sin utbildning vid ETG College, innehåller ETG Colleges logotyp för att verifiera deras utbildningsbakgrund.

Utbildningsprogrammen vid ETG College skiljer sig från traditionella utbildningar eftersom eleverna inte ska genomgå någon lärlingstid. Innehavaren av certifikatet bekräftas ha uppnått de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att bli anställd som förstaårsmontör inom Installationsavtalet.

Med detta initiativ markerar vi början på en ny era för yrkes­utbildningar i stort, öppnande dörrar för innovation över alla fält. Vårt samarbete med Helsingborg, Landskrona, Brights och Academic Work illustrerar kraften i gemensamma ansträngningar för att skapa ett komplement till traditionell utbildning. Genom att införa yrke­sutbildning med accelererat lärande för installations­elektriker, öppnar vi upp möjligheten för fler att utbilda sig till elektriker. Vårt mål är att bredda vägen till yrkes­kompetens, inspirera till livslångt lärande och möta framtidens arbetsmarknads­behov.

Samarbete med Academic Work

För att säkerställa en professionell och effektiv urvalsprocess har vi valt att samarbeta med Academic Work, en ledande aktör inom rekrytering och bemanning. Academic Work kommer att ansvara för hanteringen av urvalsprocessen.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig på din väg mot en lysande framtid inom elteknik!

Har du frågor om själva projektet?

Har du frågor om projektet med Helsingborg och Landskrona kan du kontakta vår projektledare Anna Byström på 070-310 56 02 eller anna@avbystrom.com. Hon svarar dock inte på frågor om innehållet i utbildningen eller andra frågor direkt relaterade till ansökan eller att gå utbildningen.