ETG College är kvalitets­säkrad utbildning

ETG College är ett koncept för kvalitetssäkrad utbildning inom elteknik, som syftar till att höja standarden på El- och energiprogrammet. Genom vårt koncept kan lärare fokusera mer på att möta elevernas behov i stället för att planera lektioner. Tack vare ett nära samarbete med branschen kan vi kontinuerligt utveckla ETG College för att motsvara arbetsmarknadens kompetenskrav.

Vill ni förbättra ert utbildningserbjudande? Ansök om att ansluta er till ETG College!

ETG College - kvalitetssäkrad yrkesutbildning

Vad sägs om ETG College?

Leder till yrkes­kunnande

Vi samarbetar med representanter från elteknikbranschen för att definiera vad som utgör yrkeskunnande och yrkeskunskap. Vi har ställt frågor som “Vilka färdigheter behövs?” och “Varför är dessa viktiga?” för att skapa en solid grund. Vi har också undersökt vilka förväntningar företagen har på nyexaminerade elektriker.

Modell för utbildningsinnehåll

Inom ramen för en grundutbildning för yrkeskunnande har branschen identifierat områden som är viktiga. Det innehållet har viktats och tillsammans utgör de grunden för vårt utbildningskoncept. Dessa definierade områden har därefter översatts till ett kompetensområde genom övergången mellan yrkeskunskaper och centrala innehåll i Skolverkets kurser. Detta ska ses som en modell för vårt koncept och utgör en betydande del av konceptets framgång.

Leder till arbete

Av de som fått ut sitt yrkescertifikat från ETG College har cirka 90 procent fått jobb inom elteknikbranschen. 

ETG College skapar mervärden

Som ansluten skola får man möjlighet att kontinuerligt utveckla utbildningen tillsammans och stötta varandra i yrkesämnena. Vi arbetar för att skapa kreativt och problembaserat lärande som leder till ett utvecklingsinriktat lärande.

Pedagogiska resurser för effektivt lärande

Vårt koncept inkluderar många uppgifter och övningar som främjar detta lärande. Det ger dig som lärare möjlighet att fokusera mer på mötet med eleverna, ge feedback, bedöma och kontrollera, istället för att planera lektioner.

Nära samarbete med branschen

Genom samarbetet med branschens företag – både nationellt och regionalt – säkerställer vi att utbildningen är relevant för arbetsmarknaden. Detta ger eleverna en attraktiv utbildning, samtidigt som skolan får de verktyg som krävs för att nå dit och säkra framgångsrika resultat.

En gemensam princip för lärande och certifiering

Inom konceptet har vi tre utbildningar som följer samma princip för lärande. Oavsett vilken utbildning eleven läser, leder utbildningen till ett yrkesbevis och ECY-certifikat, förutsatt att utbildningen och yrkesprovet är godkända samt allt arbetsplatsförlagt lärande har genomförts.

Anpassning till Skolverkets styrdokument

Utbildningskonceptet är konstruerat med hjälp av Skolverkets styrdokument om el- och energiprogrammet genom dess examensmål, ämnesplaner och kursernas centrala innehåll. På så sätt formas Skolverkets kurser och ämnen till kompetensområden som passar våra utbildningar.

Möjligheter för gymnasiet och vuxenutbildning

Både gymnasieskolor och vuxenutbildning kan ansöka om att få ansluta sig till ETG College och utbilda enligt konceptet. Det är idag cirka femtio skolor anslutna till ETG College. Om din skola är intresserad av att undervisa enligt konceptet, tveka inte att kontakta oss!

ETG College leder till ECY-certifikat​

Elever som erhåller godkända resultat på ETG College-utbildningen får ett ECY-certifikat. Det innebär att de har en godkänd grundutbildning och inte behöver genomgå någon lärlingstid. Detta eftersom vi inkluderar den nödvändiga kunskapen från lärlingstiden direkt i själva utbildningen.

Kvalitetssäkrad kompetens

Med vårt upplägg kvalitetssäkrar vi elevernas kompetens och tillhandahåller arbetsmarknaden med skickliga medarbetare betydligt snabbare än traditionell elteknikutbildning. Som en följd av detta kan arbetsgivare anställa individer som förstaårsmontörer när yrkesprovet är godkänt.

Särskilt ECY-certifikat för ETG College-elever

ECY-certifikatet som tilldelas elever som har slutfört sin utbildning vid ETG College, innehåller ETG Colleges logotyp för att verifiera deras utbildningsbakgrund. Utbildningsprogrammen vid ETG College skiljer sig från traditionella utbildningar eftersom eleverna inte ska genomgå någon lärlingstid. Innehavaren av certifikatet bekräftas ha uppnått de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att bli anställd som förstaårsmontör inom Installationsavtalet.

Intresserad av att bli ett ETG College?

Om du vill veta mer om förutsättningarna för att ansluta din skola till ETG College kan du kontakta Jonas Andersson.

Han berättar gärna mer om vad det innebär att vara ansluta och hur processen går till.

Kontakta Jonas via telefon 072- 532 15 53 eller mejl.

Lär dig mer om vårt utbildnings­koncept

För att få en djupare förståelse av hur konceptet leder till yrkeskunnande rekommenderar vi att du läser vår handbok. I handboken beskriver vi konceptets uppbyggnad, utbildningarnas innehåll och upplägg.

Systematisk beskrivning av utbildningar

Alla utbildningar inom ETG College, oavsett skola, ska belysas och beskrivas på systemisk nivå med en grund i forskning och erfarenheter. Genom att följa denna struktur säkerställer vi att våra utbildningar håller en hög kvalitet och relevans för branschen.

Lär dig mer om hur vi arbetar i konceptet

Efter att ha tagit del av kontaktinformationen, rekommenderar vi att du fortsätter läsa om konceptet för att få en helhetsbild av vad vi kan erbjuda dig och din skola. Vår ambition är att förse dig med all nödvändig information för att fatta välgrundade beslut om ditt engagemang i vårt utbildningskoncept.