Ämnes­betygs­utredningen

Ämnesbetygsutredningen

Ämnesbetygsutredningen är bra för gymnasiets yrkesprogram. Kompetenser som erövras ligger i linje med ETG:s syn på elevernas självständiga kunskapsinhämtning. 

Ämnes­betyg­s­­­utredningen och ETG

Ämnesbetygs­­utredningen har lämnat sitt första betänkande ”Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper  SOU(2020:4)”

ETG uppmärksammar särskilt modellen för ämnesbetyg.

Modellen för ämnesbetyg innebär att det för varje ämne finns en uppsättning betygskriterier och att eleven efter en nivå får ett betyg i ämnet, vilket sedan ersätts när eleven efter nästa nivå får ett nytt betyg i ämnet.

Nästa steg för ETG

På ETG:s regionträffar vecka 37, 2020 presenteras en analys av betänkandet.

Senaste inläggen
Youtube + ETG
YouTube + ETG = Sant!

Vi lanserar en YouTube kanal med sprillans nya filmer om fördelen med ETG College! Två filmer för att synliggöra ETG; den ena till företag, den andra till skolor.

webbutbildning
Webbutbildning för ellärare

Webbutbildning till reducerat pris för dig som är yrkeslärare i el. Passa på att vässa dina kunskaper i elsäkerhet eller laddning av elbil. 

Youtube + ETG
YouTube + ETG = Sant!

Vi lanserar en YouTube kanal med sprillans nya filmer om fördelen med ETG College! Två filmer för att synliggöra ETG; den ena till företag, den andra till skolor.

webbutbildning
Webbutbildning för ellärare

Webbutbildning till reducerat pris för dig som är yrkeslärare i el. Passa på att vässa dina kunskaper i elsäkerhet eller laddning av elbil.