Ämnes­betygs­utredningen

Ämnesbetygsutredningen

Ämnesbetygsutredningen är bra för gymnasiets yrkesprogram. Kompetenser som erövras ligger i linje med ETG:s syn på elevernas självständiga kunskapsinhämtning. 

Ämnes­betyg­s­­­utredningen och ETG

Ämnesbetygs­­utredningen har lämnat sitt första betänkande ”Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper  SOU(2020:4)”

ETG uppmärksammar särskilt modellen för ämnesbetyg.

Modellen för ämnesbetyg innebär att det för varje ämne finns en uppsättning betygskriterier och att eleven efter en nivå får ett betyg i ämnet, vilket sedan ersätts när eleven efter nästa nivå får ett nytt betyg i ämnet.

Nästa steg för ETG

På ETG:s regionträffar vecka 37, 2020 presenteras en analys av betänkandet.

Senaste inläggen
SEK Handbok 461 ute nu

ETG College samarbetar med flera leverantörer för att bidra till att eleverna i sin utbildning ska få ta del av de senaste inom branschen. Denna gång är det Svensk elstandard (SEK) som uppdaterar aktuella standarder.

Vi söker en ny kollega!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker en ny kollega som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

YLK21
Resumé Yrkeslärar­konferensen 2021

Intresset för årets yrkeslärar­konferens var stort. Teman Elsäkerhet och En skola för alla. Dessutom ett special­anpassat seminarium om installation och säkerhet vid solcells­anläggningar.

ETG 10 år för kvalitet
10 år för kvalitet och attraktivitet

ETG har i tio år jobbat för ökad kvalitet i yrkesutbildning inom elteknik. Varför bildades ETG och vad har uppnåtts? Och hur ser framtiden ut för elteknikbranschen?

Reflektion från Regionmötena

Henric på ETG College, och Dennis Wihlstrand – en av yrkeslärare som deltog, delar med sig om tankar och erfarenhet från regionmötena.