Covid-19 och påverkan på undervisningen

Läget i Sverige gällande covid-19 fortsätter att försämras. Den 17 mars 2020 meddelade TT och Sveriges radio att gymnasieskolor, komvux och högskolor rekommenderas bedriva distansundervisning. Vid en pressträff meddelade statsminister Stefan Löfven att det innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, utan hemma.

Vad betyder det här för ETG

Det betyder att även ETG blir drabbat. Vi utgår från att alla skolor och andra utbildare knutna till ETG som partner har adekvata kris- och handlingsplaner. Följande information och rekommendationer gäller endast det som berör själva ETG-konceptet.

  • Elevernas arbete med gymnasiearbetets dokumentation (pärmen) kan fortgå. Allt material ska sparas digitalt och tillse att allt innehåll sparas som pdf-filer. Viktigt att ritningar gjorda i EasyEl också sparas som pdf.
  • Bedömning av pärmen kan också genomföras av de av skolan utsedda bedömare under förutsättning att pärmen finns i pdf-format. Meddela berörda bedömare via e-post och bifoga pärmen som en pdf-fil. Klargör också kriterierna för hur bedömningen ska gå tillväga.
  • Det praktiska yrkesprovet (väggen) genomförs när det så är möjligt. Bedömning sker i enlighet med de villkor som gäller med tillägget att personal inom ETG Sverige ges möjlighet att utföra bedömning och besiktning av väggen. Detta tillägg tillämpas endast efter särskild överenskommelse mellan enskild ETG-partner och ETG Sverige.
  • Alla övriga villkor för ETG-examen gäller.
  • Kontakta alla era APL-företag och beskriv läget. Eleverna är beroende av sin APL och den behöver genomföras vare sig den sker inom plan eller behöver senareläggas.

Nyttiga länkar

Denna kris kommer sannolikt medföra att allt skolarbete och APL blir förskjutet på framtiden. Ha lite is i magen och var kreativa i era respektive lösningar. Här vill vi hänvisa till Regeringens nya förordning där man har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen Covid-19. Regeringen ger förslag och exempel på möjliga åtgärder att vidta i de obligatoriska skolformerna.
>> Läs mer på Regeringens webbsida

Frågor?

Vi på ETG finns tillgängliga på telefon och mejl om du som partner har frågor kring er undervisning enligt ETG-konceptet i dessa Covid-19-tider.

Jonas Andersson, VD | 072-532 15 53
Bernt Lahtinen | 070-520 03 16
Evali Ekelund | 073-046 56 59
Henric Hagberg |  070-520 04 27

Senaste inläggen
Lars Brandin
Utvecklingsledare Lars Brandin

Lars Brandin är det senaste tillskottet till ETG College. Med mer än tjugo års erfarenhet av utbildningsfrågor, och då närmast från yrkeshögskolans värld, är han ett bra tillskott till ETG-gänget. De som mest kommer märka att Lars börjat hos oss är automationsgänget.

yrkeslärarkonferensen
Yrkeslärar­konferensen – du kommer väl!

Äntligen är det dags att vi ska få ses! Ämnen på årets konferens är elsäkerhet, attraktivitet, ledarskap och modernt lärande. Bland annat får du möta elsäkerhetsexperten Cecilia Axelsson och prisbelönte föreläsaren Erik Fernholm.

Elektrikerpodden
Elektrikerpodden med ETG-Henric

Elektrikerpodden träffar ETG-Henric och pratar om yrkeslärare. Bakgrunden till att podden bjudit in honom är för att han reagerat kraftigt på man i ett tidigare avsnitt av podden raljerar över El- och energiprogrammet. 

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet

El- och energi­programmet ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Elektriker kommunikation och säkerhet - yrkesprov Lernia 2204
Elektriker Kommunikation och säkerhet

Hösten 2019 tog arbetet fart med att utveckla ETG:s senaste tillskott i utbildningsutbudet, ETG Elektriker Kommunikation och säkerhet. Utbildningen är framtagen för att möta branschens behov av larm- och säkerhetstekniker och leder till ECY-certifikat. Den första eleven har nu gjort yrkesprovet från utbildningen! En milstolpe i ETG College utveckling!

ETG College Enkäter 2022
ETG College enkäter 2022

ETG College genomför årligen ett systematisk kvalitetsarbete för att ta ”tempen” ute på skolorna. Detta genom att hämta in material via enkäter som sedan följs upp under hösten.

SEK Handbok 461 ute nu

ETG College samarbetar med flera leverantörer för att bidra till att eleverna i sin utbildning ska få ta del av de senaste inom branschen. Denna gång är det Svensk elstandard (SEK) som uppdaterar aktuella standarder.