Erasmus+ för yrkesprogram

Erasmus+
Erasmus+ erbjuder spännande möjligheter för lärare och elever på el- och energiprogrammet. Genom ett internationellt samarbete och utbyte kan lärare och elever ta del av en rad fördelar inom ramen för Erasmus+. Läs vidare för att upptäcka hur detta EU-program kan gynna dig och din organisation.

Erasmus+ för el- och energiprogrammet

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte med syfte att främja kompetensutveckling för individer och organisationer. Genom att delta i programmet kan lärare och elever inom el- och energiprogrammet få möjligheten att besöka yrkestävlingar, genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) i andra länder eller delta i kompetensutbyten i Europa. Dessa möjligheter är ovärderliga för att bredda sina kunskaper och utveckla sin undervisning.

Internationellt samarbete och utbyte för lärare inom el- och energiprogrammet genom Erasmus+

Genom att ta del av EU-programmet kan ni få tillgång till en mängd resurser och erfarenheter från andra skolor och lärosäten runt om i Europa. Genom att delta i internationella samarbeten och utbyten kan lärare utveckla sin undervisning och få inspiration från kollegor inom sitt ämnesområde. Att lära av andra lärare och skolor i olika länder kan bidra till att höja kvaliteten och attraktionskraften för yrkesutbildningen inom el- och energiprogrammet.

Öka kvaliteten och attraktionskraften för yrkesutbildningen med Erasmus+

Erasmus+ erbjuder också finansiering för olika utbyten och aktiviteter i Europa. Yrkeselever inom el- och energiprogrammet kan delta i spännande yrkestävlingar eller genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands. Detta ger dem möjligheten att lära sig av internationella branschexperter och bredda sin kompetens inom sina valda yrken.

För lärare är programmet en möjlighet att lära sig från europeiska kollegor och inhämta nya undervisningsmetoder och pedagogiska tekniker. Genom att delta i utbyten och kompetensutbyten kan lärare stärka sin egen kompetens och därmed förbättra undervisningen för sina elever.

Ge dig själv och din organisation en konkurrensfördel genom att dra nytta av Erasmus+ och dess möjligheter att förbättra kompetensen inom el- och energiprogrammet. Besök Universitets- och högskolerådets webbplats för mer information om programmet och hur du kan ansöka om finansiering för dina internationella samarbeten och utbyten.

Nyhetsarkiv

Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »
Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkesutbildning

ETG College lanserar Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta görs i samarbete med Helsingborg och Landskrona samt med delfinansierat av ETU. Pilotutbildning kommer erbjudas för Installationselektriker vid Landskrona Vuxenutbildning, start 15 maj 2024.

Läs mer »
Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »
Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkesutbildning

ETG College lanserar Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta görs i samarbete med Helsingborg och Landskrona samt med delfinansierat av ETU. Pilotutbildning kommer erbjudas för Installationselektriker vid Landskrona Vuxenutbildning, start 15 maj 2024.

Läs mer »