ETG College enkäter 2022

ETG College Enkäter 2022

ETG College genomför årligen ett systematisk kvalitetsarbete för att ta ”tempen” ute på skolorna. Detta genom att hämta in material via enkäter som sedan följs upp under hösten.

ETG College enkäter 2022

Nu är det återigen dags för ETG College årliga enkäter. Syftet med enkäterna är att säkerställa kvaliteten i konceptet och att räta ut eventuella frågetecken.

Förra årets enkäter gav värdefull och konstruktiv återkoppling till oss och under höstens kvalitetsturné kunde vi presentera resultaten för er alla. 

Enkäterna är ett viktigt steg i att upprätthålla kvaliteten inom ETG College.

Jonas Andersson, VD på ETG College

Enkäterna har förnyats och förbättrats

Innehållet i årets enkät är ungefär detsamma som 2021 med tillägget att den ska besvaras av samtliga elever och studerande. Vi har också klustrat frågeområdena lite grann för att lättare kunna presentera resultaten. 

Enkäterna är som sagt ett viktigt verktyg i arbetet att upprätthålla kvaliteten inom ETG College. Som ett led i ETG Colleges kommunikationsarbete kommer vi också använda resultaten kopplat till våra huvudbudskap; Mervärde – Kvalitetssäkrat – Modernt.

Nyhets­arkiv

Bildbomb från Yrkeslärarkonferensen

Bildbomb från Yrkeslärar­konferensen

Bildbomb från den 1-2 november när lärare och rektorer träffades på Yrkeslärarkonferensen. Dagarna blev en succé med mängder av möten, kunskapsinhämtning och diskussioner. Kolla in bilderna – är du med på någon?

Läs mer »