ETG Rektor ett bra stöd

Pernilla Bäckius - Refis - ETG Rektor

ETG Rektor är ett nätverk för skolledare inom ETG College. Ett forum där frågor diskuteras som stärker ledarna i sitt uppdrag. Det är även ett nätverk som möjliggör erfarenhetsutbyte mellan ledarna. Pernilla Bäckius arbetar som biträdande rektor på REFIS och har deltagit i ETG Rektor sedan starten av nätverket.

ETG Rektor

REFIS är en branschskola som ligger på Liljeholmen i Stockholm. Skolan ägs av Installatörsföretagen (IN) och i styrelsen för skolan finns representanter från både El- och VVS-branschen, samt från IN och skolledningen. Höstterminen 2021 började de första eleverna på El- och energiprogrammet och ETG College.

– Eftersom vi är ny som ETG-skola är det mycket att sätta sig in i och regionsmötena och ETG Rektor ger ett bra stöd, berättar Pernilla Bäckius Biträdande rektor på REFIS. Det är bra att det finns möjlighet att lyfta frågor som har med utbildningen att göra, både när det gäller de olika kurserna, kurstester och genomförande av yrkestesterna.

Vi kör ETG-konceptet fullt ut med målet att alla elever ska klara yrkesprovet.

Nära kontakt med branschen

REFIS ambition är att ha en nära kontakt till företagen, elevernas blivande arbetsgivare. Eleverna går ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL) under årskurs 1 och 2, och under årskurs 3 är de gymnasial lärling tre dagar i veckan.

– Vi tror på att eleverna går ut på APL tidigt för att prova på yrket så snabbt som möjligt under sina tre år på gymnasiet, samt att de får se hur verkligheten ser ut både inom service och inom entreprenad, säger Pernilla Bäckius.

REFIS lärare åker regelbundet ut på besök till eleverna på deras APL-plats, vilket uppskattas av eleverna. Dessutom bjuder REFIS in företagare, fackförbund, leverantörer med flera att besöka skolan, föreläsa för eleverna och ställa ut på minimässa.

– På REFIS har vi ett väl fungerande programråd med engagerade representanter från skolledning, lärare, elever, fackförbund, företagare och ETG, berättar Pernilla Bäckius. Det finns med andra ord ett nära samarbete mellan skola och företagare. Vi kan även vända oss till Installatörsföretagen som äger oss vilket är en fördel.

Vi tror på ETG-konceptet och att eleverna får en kvalitetssäkrad utbildning, vilket är ytterst viktigt för dem i konkurrensen om framtida jobb. ETG Colleges hemsida ger bra stöd och jag ser fram emot vad Canvas och den nya APL-bloggen har att erbjuda.

Biträdande Rektor Pernilla Bäckius

Mitt namn är Pernilla Bäckius och jag är biträdande rektor på REFIS och programansvarig för El-och energiprogrammet och ETG College.

Jag har arbetat på REFIS sedan 2015 och avslutade den treåriga rektorsutbildningen 2020.

En framgångsfaktor på skolan är engagerade lärare, ett gott samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare, samt goda relationer till eleverna. Det finns en tydlighet på skolan vad gäller förväntningar och alla drar åt samma håll.  

REFIS, en branschskola

REFIS Rör-och elentreprenörernas friskola i Stockholm startade 2003 med VVS-programmet. Bakgrunden till att branschskolan REFIS startades var en undersökning genomförd av VVS Företagen (nuvarande Installatörsföretagen) som visade att bara i Stockholms län fanns det ett rekryteringsbehov av minst 100 nyutbildade VVS-montörer per år. 
 
På ägaren Installatörsföretagens begäran startade REFIS hösten 2021, ETG College med utbildningen Installation. I samband med att El-och energiprogrammet blev en del av skolan, ändrades även namnet på skolan till REFIS Rör- och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm. I nuläget har de en klass med 20 elever som läser Installation på ETG College. 

Nyhets­arkiv

Yrkeslärarkonferensen 2023

Yrkeslärarkonferensen 2023 – en succé!

Yrkeslärarkonferensen 2023 blev en milstolpe inom elutbildning, samlande över hundra engagerade deltagare för djupgående diskussioner kring AI, BIM och framtidens teknologier. Med framstående talare från olika sektorer, betonade konferensen vikten av nya kompetenser för elektriker i en alltmer teknikorienterad värld – en verkligt framgångsrik och upplysande händelse.

Läs mer »

Vi söker nya kollegor!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker nya kollegor som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

Läs mer »
Yrkeslärarkonferensen 2023

Yrkeslärarkonferensen 2023 – en succé!

Yrkeslärarkonferensen 2023 blev en milstolpe inom elutbildning, samlande över hundra engagerade deltagare för djupgående diskussioner kring AI, BIM och framtidens teknologier. Med framstående talare från olika sektorer, betonade konferensen vikten av nya kompetenser för elektriker i en alltmer teknikorienterad värld – en verkligt framgångsrik och upplysande händelse.

Läs mer »