Grund­läggande behörighet till hög­skola och universitet

Grundläggande behörighet
Elever som påbörjar El- och energiprogrammet hösten 2023 kommer läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet. 

Grund­läggande behörighet

De elever som påbörjar sina studier på El- och energi­programmet från hösten 2023 behöver inte längre läsa utökat program eller använda det individuella valet eller program­fördjupningen för att uppnå grund­läggande behörighet. Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Det kommer vara möjligt att välja bort högskole­behörigheten om eleven inte ser den som relevant eller om man hellre vill läsa in behörigheten inom det individuella valet eller programfördjupningen.

Det här har vi på ETG College förespråkat under tio års tid och det höjer statusen för våra utbildningar i allt väsentligt.

Ökad omfattning av yrkesprogram

För att det ska vara möjligt att lägga in det innehåll som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskola och universitet, utan att minska yrkesförberedelserna, kommer poängen utökas. För El- och energiprogrammet innebär det en ökning från 2 500 till 2 700 gymnasiepoäng. De utökade poängen kan bara användas för den grundläggande behörigheten. Utökningen gäller även yrkesprogram med avvikelser som exempelvis särskilda varianter, utbildningar med egna examensmål och nationellt godkända idrottsutbildningar. Kraven för yrkesexamen kommer dock inte höjas. För att få en yrkesexamen kommer det alltjämt krävas minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de program­gemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Nyhets­arkiv

Vi söker nya kollegor!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker nya kollegor som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

Läs mer »
ETG College Handbok

Kvalitetssäkring och förtydligande av utbildnings­konceptet

Genom kvalitetsenkäter och noggrann analys har ETG College identifierat behovet av att förtydliga och förbättra sitt utbildningskoncept. Läs vidare för att upptäcka hur vår nya handbok, fokus på kompetensområden och anpassade övningar kan revolutionera undervisningen och göra livet enklare för lärare på våra anslutna skolor.

Läs mer »

Vi söker nya kollegor!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker nya kollegor som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

Läs mer »