Grund­läggande behörighet till hög­skola och universitet

Grundläggande behörighet
Elever som påbörjar El- och energiprogrammet hösten 2023 kommer läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet. 

Grund­läggande behörighet

De elever som påbörjar sina studier på El- och energi­programmet från hösten 2023 behöver inte längre läsa utökat program eller använda det individuella valet eller program­fördjupningen för att uppnå grund­läggande behörighet. Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Det kommer vara möjligt att välja bort högskole­behörigheten om eleven inte ser den som relevant eller om man hellre vill läsa in behörigheten inom det individuella valet eller programfördjupningen.

Det här har vi på ETG College förespråkat under tio års tid och det höjer statusen för våra utbildningar i allt väsentligt.

Ökad omfattning av yrkesprogram

För att det ska vara möjligt att lägga in det innehåll som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskola och universitet, utan att minska yrkesförberedelserna, kommer poängen utökas. För El- och energiprogrammet innebär det en ökning från 2 500 till 2 700 gymnasiepoäng. De utökade poängen kan bara användas för den grundläggande behörigheten. Utökningen gäller även yrkesprogram med avvikelser som exempelvis särskilda varianter, utbildningar med egna examensmål och nationellt godkända idrottsutbildningar. Kraven för yrkesexamen kommer dock inte höjas. För att få en yrkesexamen kommer det alltjämt krävas minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de program­gemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Nyhets­arkiv

Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »
Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkesutbildning

ETG College lanserar Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta görs i samarbete med Helsingborg och Landskrona samt med delfinansierat av ETU. Pilotutbildning kommer erbjudas för Installationselektriker vid Landskrona Vuxenutbildning, start 15 maj 2024.

Läs mer »
Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »
Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkesutbildning

ETG College lanserar Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta görs i samarbete med Helsingborg och Landskrona samt med delfinansierat av ETU. Pilotutbildning kommer erbjudas för Installationselektriker vid Landskrona Vuxenutbildning, start 15 maj 2024.

Läs mer »