Grund­läggande behörighet till hög­skola och universitet

Grundläggande behörighet
Elever som påbörjar El- och energiprogrammet hösten 2023 kommer läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet. 

Grund­läggande behörighet

De elever som påbörjar sina studier på El- och energi­programmet från hösten 2023 behöver inte längre läsa utökat program eller använda det individuella valet eller program­fördjupningen för att uppnå grund­läggande behörighet. Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Det kommer vara möjligt att välja bort högskole­behörigheten om eleven inte ser den som relevant eller om man hellre vill läsa in behörigheten inom det individuella valet eller programfördjupningen.

Det här har vi på ETG College förespråkat under tio års tid och det höjer statusen för våra utbildningar i allt väsentligt.

Jonas Andersson, VD på ETG College.

Ökad omfattning av yrkesprogram

För att det ska vara möjligt att lägga in det innehåll som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskola och universitet, utan att minska yrkesförberedelserna, kommer poängen utökas. För El- och energiprogrammet innebär det en ökning från 2 500 till 2 700 gymnasiepoäng. De utökade poängen kan bara användas för den grundläggande behörigheten. Utökningen gäller även yrkesprogram med avvikelser som exempelvis särskilda varianter, utbildningar med egna examensmål och nationellt godkända idrottsutbildningar. Kraven för yrkesexamen kommer dock inte höjas. För att få en yrkesexamen kommer det alltjämt krävas minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de program­gemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Nyhets­arkiv

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet

El- och energi­programmet ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Läs mer »
Elektriker kommunikation och säkerhet - yrkesprov Lernia 2204

Elektriker Kommunikation och säkerhet

Hösten 2019 tog arbetet fart med att utveckla ETG:s senaste tillskott i utbildningsutbudet, ETG Elektriker Kommunikation och säkerhet. Utbildningen är framtagen för att möta branschens behov av larm- och säkerhetstekniker och leder till ECY-certifikat. Den första eleven har nu gjort yrkesprovet från utbildningen! En milstolpe i ETG College utveckling!

Läs mer »
Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet

El- och energi­programmet ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Läs mer »