Inspirerande dagar för yrkeslärare

Yrkeslärare och skolledare träffades under två dagar på Skogshem & Wijk för att utveckla sig inom bland annat pedagogik, ledarskap och neurovetenskap. Dessutom arrangerade vi en minimässa där leverantörer visade upp den senaste tekniken och läromedlen. Dagarna blev en succé, fyllda med kompetensutveckling och intressanta möten.

Konferens för yrkeslärare och skolledare

Yrkeslärarkonferensen är ett återkommande event för yrkeslärare, skolledare och övriga på skolan som jobbar med elutbildning. Konferensen har vi de senaste åren arrangerat i samverkan med ECY Elbranschens centrala yrkesnämnd. Det är elteknikbranschens parter, Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet, som driver både ETG College och ECY, med målet att kvalitetssäkra elutbildningarna på gymnasium och vuxenutbildning. Med det gemensamma målet i sikte är Yrkeslärarkonferensen ett utmärkt forum för oss att tillsammans lyfta fram det senaste inom pedagogik och elteknik.

Tänkvärda och inspirerande dagar för yrkeslärare

Under de två dagarna när drygt hundra yrkeslärare, skolledare, specialpedagoger, APL-samordnare och mentorer samlades på Skogshem & Wijk var det en god stämning och det märkts att många längtat efter att få träffa andra skolor för utbyte av erfarenheter. En annan viktig del av Yrkeslärarkonferensen är minimässan där leverantörer visar upp den senaste tekniken och läromedlen.

Jag är helt fylld av glädje, energi och tacksamhet. Dels att jag fått lyssna på alla som varit här, dels alla de möten jag har haft under de här två dagarna.

Fakta och mjuka värden

Konferensen var indelad i olika block med en mix av föreläsningar, intervjuer, paneler och diskussioner i mindre grupper.

Elsäkerhet – ingen kurs eller ämne?!

För en elektriker är elsäkerhet A och O. Dels ska installationen göras elsäker, dels ska arbetet genomföras på ett elsäkert sätt. Men elsäkerhet är ingen egen kurs utan behöver genomsyra alla yrkeskurser. Om detta pratade vi med Installatörsföretagens expert inom elsäkerhet, Cecilia Axelsson. Efter intervjun följde ett panelsamtal samt diskussioner i mindre grupper där man delade med sig av konkreta metoder i undervisningen.

En attraktiv skola och ledarskap

Att få ungdomar/individer att söka till el-utbildning är en fråga vi haft med på tidigare Yrkeslärarkonferens. I år vidgade vi perspektivet och samtalade kring vad det är som gör en skola attraktiv för medarbetare och elever. Bland annat intervjuade vi Lena Lindblad Petersen, rektor på Hedvig Eleonora skola, som flera gånger framgångsrikt vänt resultatet för skolor som hade låga söktryck och hög omsättning på personal.

Hur möter du eleverna?

Lärstilar, personligheter, utmaningar och engagemang skiljer sig mellan alla elever. Hur hanterar vi det i undervisningen var en fråga vi bland annat ställde till Johanna Köpsén, fil. dr. i pedagogik på Linköpings universitet. I den efterföljande panelen lyfte vi även in företagarperspektivet med hur de kan anpassa elevernas APL utifrån elevernas olika förutsättningar.

Lära att lära och hur förbereder vi oss i en föränderlig värld

Vi hade bjudit in två föreläsare: Bella Funck och Erik Fernholm. Båda föreläsarnas grundperspektiv var att världen förändras och vi behöver lära oss att lära framtidens förmåga och att leva i den föränderliga världen. Ur ett pedagogiskt perspektiv betyder det bland annat att lärandet pågår hela tiden och inte bara i klassrummet. Dessutom förändras världen i allt högre takt och vi behöver förstå vad det är som skapar engagemang i skola och på en arbetsplats.

Båda föreläsningarna var uppskattade och gav kunskaper att ta vidare in i undervisningen på hemmaplan.

Se konferensen

För dig om inte var på plats så har vi med enkla medel spelat in stora delar av konferensen. Filmningen gjordes med mobilkamera från längst bak i lokalen och bildkvaliteten är därför dålig. Ljudet däremot är tipptopp eftersom vi hämtade det direkt från mixerbordet. Du kan med andra ord, trots den taffliga bildkvaliteten, tillgodogöra dig innehållet från konferensen.

Bilder från Yrkeslärarkonfensen

Vi tog en mängd bilder under konferensen. Fotograf var Zeinab från The Head Fotography.

Ett särskilt tack​

Vi vill rikta ett extra stort tack till sponsorerna av Yrkeslärarkonferensen – företag som bidrog finansiellt för att vi skulle kunna erbjuda en låg deltagaravgiften till ett exklusivt program.

Sponsorer Yrkeslärarkonferensen 2022

Nyhets­arkiv

Vi söker nya kollegor!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker nya kollegor som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

Läs mer »
ETG College Handbok

Kvalitetssäkring och förtydligande av utbildnings­konceptet

Genom kvalitetsenkäter och noggrann analys har ETG College identifierat behovet av att förtydliga och förbättra sitt utbildningskoncept. Läs vidare för att upptäcka hur vår nya handbok, fokus på kompetensområden och anpassade övningar kan revolutionera undervisningen och göra livet enklare för lärare på våra anslutna skolor.

Läs mer »

Vi söker nya kollegor!

Vill du arbeta med utbildnings­frågor utifrån ett bransch­perspektiv? Vi söker nya kollegor som har adekvat yrkes­erfarenhet från elteknik­branschen med erfarenhet från utbildning och undervisning.

Läs mer »