Reflektion från regionmötena vecka 5

Kamera-regionmöten

ETG:s regionmöten brukar locka en bred publik. Om det är vi anställda, eller innehållet vi förmedlar som bygger intresse går att fundera över, klart är att innehållet även denna gång bestod av godsaker för alla lärare därute.

Upplägg som varierar över året

Varför vi höll tre likadana möten var för att erbjuda skolorna en dag som passade just dem att delta. Detta har visat sig uppskattat och gjort att skolorna kunnat delta med fler lärare än om det endast hade varit ett enda mötestillfälle.

Det har visat sig mycket uppskattat att sända vid flera tillfällen. Skolorna har kunnat delta med fler lärare genom denna valfrihet.

Henric Andersson utvecklingsledare

”Yrkesproven is coming”

Behovet av information och repetition inför skolornas yrkesprov är en given punkt när vi träffas på vårkanten. Många skolor har personalomställningar eller nyanställningar som gör att en uppfräschning av momenten kommer väl till pass.

För att vägleda arbetet mot ett lyckat yrkesprov men även underlätta strukturen kring uppdelningen i arbetslagen så släpper ETG College två nya dokument i ”collegeskolornas verktygslåda”.

Först ut var en checklista som hjälper lärare inför planeringen av yrkesproven. Det andra dokumentet består av en materialspecifikation för att underlätta planeringen av materialinköp.
Dessa dokument återfinns i våra digitala plattformar för anslutna skolor att använda.

Vi gick inte lika långt in på djupet i alla tidigare nyheter men vi flaggade upp för skolorna att det är hög tid att ta del av alla nya dokument, mallar och verktyg.

Henric Andersson, utvecklingsledare

Kvalitetsturné

ETG College har under hösten och vintern 2021 besökt nästan alla partnerskolor för att träffa rektorer och lärarlag och prata om hur de kan jobba med resultaten från enkäterna. Syftet är delvis att lyfta fram arbetsmetoder som avlastar läraren och minskar stressrelaterade situationer. Även delar av avtalet mellan ETG College och skolan gicks igenom.

Under våren 2022 kommer en ny rektors-, lärar- och elevenkät skickas ut. Vi hoppas på en ännu högre svarsfrekvens än tidigare då dessa enkäter ger oss fler synvinklar på kvalitetsarbetet.

Jonas Andersson, VD på ETG College

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En viktig del för en innehållsrik utbildning och en väsentlig del i ETG College koncept är en fullgjord praktik. Tobias presenterade att den sedan tidigare efterlängtade APL-bloggen nu nått en ny milstolpe. 

– Avtal med leverantör är nu tecknat och bloggen är nu redo för nästa skede. Under våren kommer en pilot att genomföras. ”Till hösten 2022 planeras en fullskalig lansering av APL-bloggen, berättar Tobias Hällzon”

Det känns superkul att visa detta för våra skolor, bloggen är byggd av lärare för lärare. En innehållsrik APL främjas av digital dokumentering som möjligör en dynamisk planering inför nästa praktikperiod

Tobias Hällzon, utvecklingsledare på ETG College.

Nyhet – underlag för avstämning år 1

Henric presenterade det arbete som Lärarlaget har jobbat med under hela 2021. Ett arbete som ska fungera som en avstämning av elevernas yrkeskunskaper efter årskurs/period 1. Underlaget för Avstämning 1 kommer finnas tillgängligt för skolorna i Canvas inom kort.

Nyhets­arkiv

Bildbomb från Yrkeslärarkonferensen

Bildbomb från Yrkeslärar­konferensen

Bildbomb från den 1-2 november när lärare och rektorer träffades på Yrkeslärarkonferensen. Dagarna blev en succé med mängder av möten, kunskapsinhämtning och diskussioner. Kolla in bilderna – är du med på någon?

Läs mer »