Resumé av Yrkes­lärar­konferensen 2021

YLK21

Teman för Yrkeslärarkonferensen 2021 var Elsäkerhet och En skola för alla. Dessutom ingick ett specialanpassat seminarium om installation och säkerhet vid solcellsanläggningar. Det var över 140 personer anmälda till de två dagarna, med andra ord var intresset för årets konferens stort.

2021 års upplaga av yrkeslärarkonferensen för undervisande personal inom El- och energiprogrammet blev likt förra året, en digital konferens i dagarna två. Konferensen anordnades och genomfördes gemensamt av Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) och ETG College.

Det händer mycket kring elsäkerhet

Konferensens första dag inleddes med Johan Lidbaum, Regionchef på Elsäkerhetsverket, som föreläste om Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK FS 2006:1) som upphörde att gälla den 1 november 2021. Johan berättade om vägen fram till idag när elsäkerhet vid arbete ses som en ren arbetsmiljöfråga, med Arbetsmiljöverket som enda tillsynsmyndighet. Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har gemensamt tagit fram handboken Arbete vid risk för elektrisk fara. Handbokens syfte är att tydliggöra vem som har ansvar för vad – anläggnings­innehavaren eller arbetsg­ivaren – när det gäller säkerheten vid arbeten där det kan förekomma risk för elektrisk fara.

EvA en branschanvisning om elsäkerhet

Elsäkerhet- och elinstallations­experten Cecilia Axelsson från Installatörsföretagen fortsatte sedan konferensen med en genomgång av bransch­anvisningen EvA – Elsäkerhet vid arbete följt av en föreläsning om elsäkerhet, strömgenomgång och vikten av att få rätt vård vid elolycka.

Nationellt branschprov

Avslutningsvis berättade Bernt Lahtinen, Expert i yrkesutbildning och validering på ECY om Nationellt branschprov med fokus på bland annat grunden till varför provet infördes, provets utformning och praktisk information om anmälan.

Att köra denna typ av konferenser digitalt är något vi börjar vänja oss vid. Vi blir bättre på hur vi ska organisera och samordna föreläsningar och talare och få det att fungera med de digitala förutsättningar vi har. 

Henric Andersson Utbildningsledare på ETG College

En skola för alla

På temat En Skola för alla berättade Björne Karlsson, verksamhetsledare på Byggbranschens säkerhetspark, om säkerhetsparken och om att skapa en arbetsplats i harmoni. Säkerhetsparken är en utbildningsplats där de som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att diskutera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Byggbranschens säkerhetspark har också lanserat Säkert arbete podden – en podcast som lyfter olika frågor inom arbetsmiljön kring byggprojekt.

Arbetar med inkludering

Taserudsgymnasiet som lyckats med att rekrytera en blandad grupp elever till skolans El- och energiprogram visade under konferensen en film om El- och energiprogrammet och hur de arbetar med inkludering. Under den efterföljande frågestunden med Taserudsgymnasiets studie- och yrkesvägledare, Shakuntala Engström, berättade hon om hur skolan engagerar företag bland annat genom ett samarbete med Teknikcollege, ett gediget informationsarbete och skolans programråd där både politiker och företag deltar.

Upplyst vill förbättra värderingarna i installations­branschen

Upplyst är en gemensam satsning av Installatörs­företagen och Svenska Elektriker­förbundet SEF för att långsiktigt förbättra värderingarna i installations­branschen. Ola Månsson, VD på Installatörsföretagen, och Urban Petterson, Ordförande SEF, berättade om satsningen, insatser som Upplyst tagit initiativ till och om deras arbete framåt.

ECY, ETG College och solceller

Utöver det gedigna innehållet fick vi även höra Karin Björklund, handläggare och rådgivare om certifikat och validering på ECY, berätta om ECY med fokus på dåtid, nutid och framtid. Deltagarna fick dessutom möta Jonas Andersson, VD på ETG College, som berättade om ETG College, utbildningarna och ETG-konceptet. Avslutningsvis bjöd INSU på en exklusiv föreläsning med Mikael Bleckert, utbildare i elsäkerhet hos Elprio AB, som pratade om solcellsanläggningar med fokus på installation och säkerhet och besvarade deltagarnas frågor på ämnet.

Nyhets­arkiv

Bildbomb från Yrkeslärarkonferensen

Bildbomb från Yrkeslärar­konferensen

Bildbomb från den 1-2 november när lärare och rektorer träffades på Yrkeslärarkonferensen. Dagarna blev en succé med mängder av möten, kunskapsinhämtning och diskussioner. Kolla in bilderna – är du med på någon?

Läs mer »