Skol­porträtt av Ådals­skolan

Ådalsskolan ETG College

Ådalsskolan var den första skolan norr om Gävle som gick med i ETG. Året var 2011 och de har sedan dess sett ett ökat intresse för El- och energiprogrammet. 

Ådalsskolan

Ådalsskolan finns det sexton program, varav sju är yrkesprogram och här studerar cirka 600 elever. El- och energiprogrammet har cirka 80 elever fördelade på inriktningarna Datorteknik och Elteknik.

Inriktningsvalet görs i början av vårterminen i årskurs 1 och fördelningen är förhållandevis ganska jämn mellan inriktningarna. De har varje år ett maximalt intag på 32 elever till programmet. 

Vi har ett mycket gott samarbete med den lokala elbranschen i framför allt Kramfors, Härnösand och Sollefteå kommuner.

Agne Sjölander, yrkeslärare

Kramfors och Höga Kusten

Ådalsskolan ligger i Kramfors kommun som är en central del av Höga Kusten. Inte långt från skolan ligger Högakustenbron som vid invigningen 1997 var världens nionde längsta hängbro med sina 1 800 meter. Bron är även ett av Sveriges högsta byggnadsverk med pyloner som sträcker sig 180 meter ovan vattenytan.

Yrkeslärare Agne Sjölander

Jag heter Agne Sjölander och har varit yrkeslärare här sedan 2009. Jag är numera programansvarig och tycker att läraryrket är utmanande och spännande. 

Vårt programlag består av sex ordinarie yrkeslärare, tre på varje inriktning. Vi har de senaste två åren behövt låna in två pensionerade yrkeslärare då intresset för programmet varit så stort! 

Min bakgrund är drygt 25 år som installationselektriker och jag gick själv på Ådalsskolan i början av 80-talet. En del av min fritid går åt till att vara trummis i ett bluesband och att åka motorcykel tillsammans med min fru under sommarhalvåret.

Ådalsskolan - Agne Sjölander yrkeslärare

Nyhetsarkiv

Bildbomb från Yrkeslärarkonferensen

Bildbomb från Yrkeslärar­konferensen

Bildbomb från den 1-2 november när lärare och rektorer träffades på Yrkeslärarkonferensen. Dagarna blev en succé med mängder av möten, kunskapsinhämtning och diskussioner. Kolla in bilderna – är du med på någon?

Läs mer »