SSF och ETG College inleder samarbete inom säkerhet

SSF

För ETG College är täta samarbeten med branschen viktigt och en central del av konceptet. Det inkluderar också organisationer som inte jobbar direkt inom elteknikbranschen. SSF är en viktig aktör inom säkerhetsbranschen eftersom de jobbar brett med många olika frågor. Samarbetet gör att vi tillsammans kan ha ett löpande och levande utbyte av kunskaper och erfarenheter som stärker båda organisationerna.

SSF och ETG College inleder samarbete

ETG College och Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) inleder i december 2022 ett avtal som ger ETG-skolor tillgång till SSF:s normer inom inbrottslarmanläggningar, kameraövervakning, IoT – uppkopplade enheter och cybersäkerhet.

När ETG College lanserade utbildningen Elektriker – Kommunikation och säkerhet så skrevs bland annat SSF:s norm SSF 130 in i den tekniska beskrivningen som ett av styrdokumenten.

– Utbildningen Kommunikation och säkerhet syftar till att göra eleverna anställningsbara inom säkerhetsbranschen och då är kunskap om gällande normer och regelverk en självklarhet, säger Henric Andersson utvecklingsledare på ETG College. Men det är inte bara inom kommunikation och säkerhet som regelverk inom inbrottslarm och kameraövervakning är aktuellt. Inom ramen för kursen larm-, säkerhet-, och övervakningssystem ingår också kunskaper kring normer och regelverk inom området.

Det är synnerligen glädjande att SSF har ingått detta samarbete med en seriös och ambitiös utbildningsaktör som ETG College. Ett samarbete som möjliggör att ett flertal av SSF:s normer kan användas kostnadsfritt som läromedel inom ramen för ETG College utbildningar.

Staffan Augustsson Frenning, Förlags- och försäljningsansvarig SSF

ETG College del av expertnätverk

SSF arbetar på bred font med frågor om brottsförebyggande arbete, alltifrån opinionsbildning, normframtagande, rådgivning för företag och allmänhet samt Grannsamverkan till att erbjuda olika formera av utbildningar inom säkerhetsområdet. Det gör att vi har ett omfattande nätverk av expertis, både inom näringsliv och offentlig sektor, berättar Staffan Augustsson Frenning, Förlags- och försäljningsansvarig hos SSF. I och med detta samarbete ingår nu ETG College i det nätverket.

SSF är en viktig aktör och en stark röst inom säkerhetsbranschen, därför är ett samarbete med dem viktigt för att upprätthålla kvalitén i utbildningen. Att SSF genom samarbetsavtalet erkänner Kommunikation och säkerhet som en bra utbildning för framtida säkerhetstekniker är något vi är stolta över.

Henric Andersson, Utvecklings­ledare ETG College

För att normerna ska fylla sitt syfte är det av största vikt att SSF samverkar med branschen, dels för att säkerställa att normerna kontinuerligt uppdateras och utvecklas i takt med tiden, dels för att de ska tillämpas av fler i branschen vilket i slutändan både gynnar branschen och samhället i stort, säger Staffan Augustsson Frenning.

Det är också viktigt att det finns en återväxt när det kommer till förståelsen av vilket stöd och värde SFF:s normer erbjuder, fortsätter Staffan Augustsson Frenning. Det är därför synnerligen glädjande att SSF har ingått detta samarbete med en seriös och ambitiös utbildningsaktör som ETG College, som möjliggör att ett flertal av SSF:s normer kan användas kostnadsfritt som läromedel inom ramen för ETG:s utbildningar.

Kostnadsfri tillgång till SSF normer för ETG-skolor

Genom samarbetet med SSF har alla skolor inom ETG-konceptet kostnadsfri tillgång till SSF:s normer och regelverk inom inbrottslarmanläggningar, kameraövervakning och IoT.

Staffan Augustsson Frenning på SSF beskriver att framgångsfaktorerna i arbetet med normerna börjar med är ha tillgång till SFF:s normer och att kollegor/lärare tillsammans skapar en förståelse om varför SSF:s normer finns och på vilket sätt de är ett bra stöd i arbetet att säkerställa kvalitet och konkurrenskraftighet. Vidare beskriver han att det är bra att kontinuerligt ha samtal med kollegor, samarbetspartners, leverantörer och uppdragsgivare om hur man ska eller bör tolka och tillämpa dem.

Avslutningsvis vet vi att det är en fördel att anordna internutbildningar om SSF:s normer, säger Staffan Augustsson Frenning. Om en grundutbildning om SSF:s normer efterfrågas av ETG College är det bara att kontakta oss på SSF. Ansvariga på vår normavdelning berättar gärna mer om våra normer och dess innehåll. 

Är du lärare på en ETG-skola? Tips, du hittar publikationerna i vår lärplattform Canvas under ”ETG Information – Avtal och erbjudanden”.

En kombination av grunder i spetsutbildningar från SSF samt gymnasial yrkesutbildning via ETG College skulle kunna bidra till att säkerställa framtida bemanning hos svenska säkerhetsföretag och hos olika kravställare.

Mats Moberg, tf Normchef SSF

Svenska Stöldskydds­föreningen (SSF)

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) ger ut aktuella normer och regelverk inom säkerhetsområdet. Ett av SSF kärnuppdrag är att på uppdrag av Svensk försäkring och tillsammans marknadens parter, ta fram normer inom säkerhetsområden där kravställarna anser att produkter/tjänster/personer bör motsvara en lägstanivå. Normen ger då svar på vad denna lägstanivå innebär och vägleder i sin tur kunder/användare i valet av leverantör.

Kvalitetssäkrar mot modern teknik och krav

SSF genomför kontinuerlig översyn av normerna. Översynden syftar till att anpassa normerna till dagens teknik och kommande krav när det gäller till exempel IT-säkerhet och digitaliseringen av säkerhetsprodukter. Målgruppen för normerna är marknadens parter – från försäkringsbolag, kravställare och projektörer till leverantörer och slutanvändare. SSF deltar mycket aktivt inom CEN och CENELEC med Europastandarder och nationellt i SIS och SEK som ligger till grund för innehåller i deras normer.

Nyhets­arkiv

Bildbomb från Yrkeslärarkonferensen

Bildbomb från Yrkeslärar­konferensen

Bildbomb från den 1-2 november när lärare och rektorer träffades på Yrkeslärarkonferensen. Dagarna blev en succé med mängder av möten, kunskapsinhämtning och diskussioner. Kolla in bilderna – är du med på någon?

Läs mer »