Nyheter

Pernilla Bäckius - Refis - ETG Rektor

ETG Rektor – ett bra stöd

ETG Rektor ger skolledare möjlighet att lyfta frågor som har med utbildningen att göra, både när det gäller de olika kurserna, kurstester och genomförande av yrkestesterna.

Läs nyheten »